Schránka (0)

 
 
 

RENOCERAM SYSTEM 8 

Jak zhotovit vodivou a chemikáliím odolnou podlahovou plochu?

Keramické dlažby v laboratořích, operačních sálech, továrnách na výrobu počítačů a baterií musí být vodivé a měly by rovněž odolávat tam používaným chemikáliím Dvousložkové vodivé lepidlo codex Epo Tix L splňuje, v kombinaci s měděnou vodivou páskou UZIN Kupferleitband, tyto požadavky při stejných aplikačních vlastnostech jako běžná malta na bázi epoxidové pryskyřice.

  • codex Epo Tix L

 

 

i  ►  codex tip: Bezpodmínečně používejte ochranný oděv a nářadí ihned po použití očistěte ředidlem UZIN VE 124!
                             Vytvrzený materiál je možno odstranit již jen mechanicky.

<p>Podklad musí být čistý, suchý, nosný a rovný. Zbytky oleje a vosku z bednění, zbytky chemikálií, staré nátěry a prostředky bránící odpařování je nutno bezezbytku odstranit. Cementové potěry nesmí mít zbytkovou vlhkost více než 3 CM %. Nepoužívat při vzlínající vlhkosti z podkladu</p>

Podklad musí být čistý, suchý, nosný a rovný. Zbytky oleje a vosku z bednění, zbytky chemikálií,...

<p>Pro potřebnou vodivost předem nalepíme samolepící vodivé měděné pásky UZIN Kupferband. Podle DIN 57 107/6 je na každých 30 m2 plochy nutné připojení na zemnící potenciál, přičemž měděný pásek musí být vedený v maximálním odstupu 5 m a nejméně 1 m do plochy.</p>

Pro potřebnou vodivost předem nalepíme samolepící vodivé měděné pásky UZIN Kupferband. Podle DIN 57...

<p>Materiál před upotřebením necháme aklimatizovat na prostorovou teplotu. Komponent B (tvrdidlo) dáme bezezbytku do komponentu A (pryskyřice) a nejméně 2 minuty důkladně promícháme. K tomu použijeme vrtačku s nízkým počtem otáček se speciálním míchacím nástavcem UZIN.</p>

Materiál před upotřebením necháme aklimatizovat na prostorovou teplotu. Komponent B (tvrdidlo) dáme...

<p>Pro dokonalé promíchání obou složek přelijeme 2-K hmotu do čisté nádoby a ještě jednou důkladně promícháme.</p>

Pro dokonalé promíchání obou složek přelijeme 2-K hmotu do čisté nádoby a ještě jednou důkladně...

<p>Epoxidovou spárovací maltu naneseme na podklad vhodnou zubovou lištou s ohledem na dlaždice v dostatečné tloušťce vrstvy a rovnoměrně učešeme. Následně vkládáme dlaždice do čerstvých hřebínků lepidla.</p>

Epoxidovou spárovací maltu naneseme na podklad vhodnou zubovou lištou s ohledem na dlaždice v...

<p>Vodivou spárovací hmotu vneseme spárovacím hladítkem codex Epo Fugbrett sytě do spár a následně diagonálně ke směru spár dobře stáhneme. Ihned po vyspárování začneme s umýváním: Do kbelíku s čistou, vlažnou vodou přidáme 0,5 – 1 % codex Epo Wash</p>

Vodivou spárovací hmotu vneseme spárovacím hladítkem codex Epo Fugbrett sytě do spár a následně...

<p>Pomocí mírně teplé vody a čistícím padem codex Epo Reinigungspad (bílý/zelený) krouživým stíráním dlažbu předběžně omyjeme. Pady často vymýváme.</p>

Pomocí mírně teplé vody a čistícím padem codex Epo Reinigungspad (bílý/zelený) krouživým stíráním...

<p>Následně plochu očistíme a omyjeme  houbou codex Epo Schwamm. Houbu přitom stále dobře vymýváme.</p>

Následně plochu očistíme a omyjeme houbou codex Epo Schwamm. Houbu přitom stále dobře vymýváme.

<p>Po čištění smí mít vyspárovaná plocha na povrchu již jen tenký vodní film. Zbylé šmouhy pryskyřice můžeme druhý den odstranit pomocí výrobku codex Epo Clean.</p>

Po čištění smí mít vyspárovaná plocha na povrchu již jen tenký vodní film. Zbylé šmouhy pryskyřice...