Schránka (0)

 
 
 

RENOCERAM SYSTEM 4

Jak zhotovit rychle a hosporárně rovné,
ke kladení zralé tenké vrstvy?

Se stěrkovací hmotou pro dlažbu codex FM 50 Turbo je možno jak na cementových potěrech a betonu, tak také na pevně přídržné podlahovině z umělého kamene a na dlažbě zhotovit ke  kladení rychle zralé vyrovnávací vrstvy a připojené potěry v tloušťkách vrstvy mezi 3 a 50 mm. Po vyschnutí získáme povrchově rovný, savý a pevný podklad pro kladení, na který mohou být pokládány všechny druhy dlažby a dlaždic z přírodního kamene. Vynikající vlastnosti výrobku codex FM 50 Turbo jsou jeho výborná čerpatelnost, dobrý rozliv a úspora času svým rychlým dosažením pochůznosti a časnou zralostí ke kladení: U keramické dlažby a tloušťce vrstvy do 30 mm již po pouhých 2 hodinách!

 

<p>Abychom zbavili podklad nečistot, přebrousíme plochu bruskou WOLFF. Následně veškeré nečistoty důkladně vysajeme výkonným průmyslovým vysavačem WOLFF.</p>

Abychom zbavili podklad nečistot, přebrousíme plochu bruskou WOLFF. Následně veškeré nečistoty...

<p>Podle druhu a vlastností podkladu použijeme vhodnou penetraci z palety výrobků codex.  U kritických podkladů nebo vzlínající vlhkosti musíme použít dvousložkovou epoxidovou penetraci UZIN PE 460.</p>

Podle druhu a vlastností podkladu použijeme vhodnou penetraci z palety výrobků codex. U kritických...

<p>Potom smíchanou penetraci naneseme nylonovým plyšovým válečkem UZIN rovnoměrně na podklad.</p>

Potom smíchanou penetraci naneseme nylonovým plyšovým válečkem UZIN rovnoměrně na podklad.

<p>Ještě mokrou penetraci ihned vydatně posypeme křemičitým pískem UZIN Perlsand 0.8 s přebytkem. Po vytvrzení smetákem zameteme volný křemičitý písek a vysajeme.</p>

Ještě mokrou penetraci ihned vydatně posypeme křemičitým pískem UZIN Perlsand 0.8 s přebytkem. Po...

<p>Na všechny dotčené stavební části jako stěny, pilíře, trubky, podesty, zárubně dveří apod. nalepíme samolepící okrajovou dilatační páskou UZIN Randdämmstreife. Tím zabráníme vytvoření nežádoucího zvukového můstku a pevného spojení tenkého potěru s ostatními stavebními prvky.</p>

Na všechny dotčené stavební části jako stěny, pilíře, trubky, podesty, zárubně dveří apod. nalepíme...

<p>Na míchacím čerpadle nastavíme správnou konzistenci a požadované množství vody. Materiál sypeme přes plnící trychtýř. 
codex tip: K čerpání doporučujeme šneková čerpadla.
</p>

Na míchacím čerpadle nastavíme správnou konzistenci a požadované množství vody. Materiál sypeme...

<p>Zároveň rozléváme dopravní hadicí samorozlévací maltu v požadované tloušťce na připravený podklad. Hřebové boty UZIN umožňují snadný pohyb a práci v tekuté maltě. Doporučení: Pro zlepšení kvality povrchu potěru používáme jehlový odvzdušňovací váleček UZIN.</p>

Zároveň rozléváme dopravní hadicí samorozlévací maltu v požadované tloušťce na připravený podklad....

<p>V případě menších ploch můžeme stěrkovací hmotu pro dlažbu codex FM 50 Turbo rozmíchat ručním míchadlem WOLFF s míchacím nástavcem UZIN.</p>

V případě menších ploch můžeme stěrkovací hmotu pro dlažbu codex FM 50 Turbo rozmíchat ručním...

<p>Rozmíchanou hmotu nalijeme na napenetrovaný podklad a hladítkem nebo velkoplošnou lištou UZIN Flächenrakel rovnoměrně rozdělíme. Požadovanou tloušťku vrstvy nanášíme pokud možno v jednom pracovním kroku. Rozliv a povrch můžeme případně zlepšit rozlévání použitím odvzdušňovacího jehlového válečku UZIN.</p>

Rozmíchanou hmotu nalijeme na napenetrovaný podklad a hladítkem nebo velkoplošnou lištou UZIN...