Schránka (0)

 
 
 

RENOCERAM SYSTEM 3

Jak rychle zhotovit potěr vhodný pro kladení?

Nové podlahové konstrukce s běžným potěrem mají zpravidla doby schnutí několik týdnů. U renovačních a sanačních prací by však měly být pracovní a ztrátové časy co možná nejkratší. Použitím rychlé potěrové malty UZIN NC 192 můžeme tyto čekací doby redukovat až na pouhý jeden den. K použití připravená suchá malta UZIN NC 192 může být na stavbě již jen rozmíchána s předepsaným množstvím vody. Toto je zvláště při omezených podmínkách pro přepravu, skladování a zpracování na stavbě výhodnější. Pro nové potěry v malých plochách není nutná žádná větší příprava. Rychlá potěrová malta UZIN NC 192 může být míchána přímo na pracovním místě.

 

<p>Po skončení přípravy podkladu můžeme začít se zpracováním potěrové malty.</p>

Po skončení přípravy podkladu můžeme začít se zpracováním potěrové malty.

<p>Do míchací nádoby nalijeme předepsané množství studené čisté vody. Za vydatného  
míchání nasypeme suchou maltu a rozmícháme vhodným míchacím nářadím. Nastavíme plastickou konzistenci.
</p>

Do míchací nádoby nalijeme předepsané množství studené čisté vody. Za vydatného míchání nasypeme...

<p>Namíchanou rychlou potěrovou maltu nanášíme velmi plynule …</p>

Namíchanou rychlou potěrovou maltu nanášíme velmi plynule …

<p>… a stáhneme vyrovnací latí.</p>

… a stáhneme vyrovnací latí.

<p>Po srovnání rychlou potěrovou maltu zhutníme a povrch vyhladíme.</p>

Po srovnání rychlou potěrovou maltu zhutníme a povrch vyhladíme.

<p>Abychom získali úplně rovný povrch můžeme případně ještě vyhladit potěrovým hladítkem.</p>

Abychom získali úplně rovný povrch můžeme případně ještě vyhladit potěrovým hladítkem.