Schránka (0)

 
 
 

RENOCERAM SYSTEM 12 

Jak zhotovíme drenážní potěr s velmi malým smrštěním pro venkovní prostředí?

Často vznikají škody na balkonech způsobené nedostatečným sklonem. To má za následek stojící vodu i pod dlaždicemi. K tomu se rovněž přidávají silně působící velké teplotní výkyvy a měnící se povětrnostní poměry. Výsledkem jsou vápenné výkvěty a dokonce poškozené nosné desky. Systém codex Balkudrain představuje spolehlivou alternativu pro kladení ve venkovním prostředí. Inovací je drenážní směs s velmi malým smrštěním, která se skládá z vodou emulgovatelné pryskyřice a drenážního písku – a to vše při stavební výšce jen 2 cm!

  • codex ER 100
  • codex DS 3/5

 

 

 

i  ►  codex tip: Nářadí po použití ihned očistit vodou! Vytvrzený materiál je možno odstranit již jen mechanicky.

 

<p>Na otevřeném konci dlažby musíme osadit vhodný ukončovací drenážní profil a přitmelit jej  rychlou maltou codex Power Plus Turbo, zušlechtěnou flexibilní disperzí codex Power Mix. Přitom dbáme na to, aby plochy na ukončovacích drenážních profilech pro nalepení objektového utěsňovacího pásku zůstaly čisté. Nutný nejmenší sklon podkladu: 1,5 %!</p>

Na otevřeném konci dlažby musíme osadit vhodný ukončovací drenážní profil a přitmelit jej rychlou...

<p>Utěsňovací pás UZIN RR 185 přiřežeme a hladkou stranou nahoru volně položíme; přitom dbáme na stykové spáry 3 mm! Potom styky a připojení utěsníme samolepícími utěsňovacími páskami codex BST 150 a BST 75. Důležité: Styky musí probíhat vždy ve směru odtékání vody!
</p>

Utěsňovací pás UZIN RR 185 přiřežeme a hladkou stranou nahoru volně položíme; přitom dbáme na...

<p>Výtokové otvory ukončovacího drenážního profilu ponecháme bezpodmínečně volné. Jen tak bude zajištěno optimální horizontální odvodnění.</p>

Výtokové otvory ukončovacího drenážního profilu ponecháme bezpodmínečně volné. Jen tak bude...

<p>Nejdříve rozmícháme komponenty A a B pojiva codex ER 100 v plechovém obalu. Potom toto rozmíchané pojivo přelijeme do spádové míchačky nebo míchací nádoby s předem vloženým drenážním pískem codex DS 3/5 a dobře promícháme (poměr míšení 1 : 25).</p>

Nejdříve rozmícháme komponenty A a B pojiva codex ER 100 v plechovém obalu. Potom toto rozmíchané...

<p>Zásadně doporučujeme pod naši drenážní maltu instalovat drenážní rohož pro stejnozrnný potěr. U ploch s utěsněním podle směrnice pro ploché střechy (DIN 18 195) a rovněž u velkých ploch s odvodňovanou délkou větší než 2 m je odvodňovací rohož bezpodmínečně nutná.</p>

Zásadně doporučujeme pod naši drenážní maltu instalovat drenážní rohož pro stejnozrnný potěr. U...

<p>Na dotčené stavební části upevníme odpovídající okrajovou dilatační pásku Randdämmstreife a následně si z malty  uděláme pásky jako stanovení výšky pro tloušťku drenážního potěru.</p>

Na dotčené stavební části upevníme odpovídající okrajovou dilatační pásku Randdämmstreife a...

<p>U malých ploch je můžeme nanášet drenážní maltu přímo na utěsňovací podložku UZIN RR 185. Potom maltu stáhneme vyrovnávací latí podle zhotovených maltových pásů na nejméně 20 mm.</p>

U malých ploch je můžeme nanášet drenážní maltu přímo na utěsňovací podložku UZIN RR 185. Potom...

<p>Následně plochu vyhladíme potěrovým mečem. Protože je pryskyřice emulgovatelná vodou, je možno nářadí ihned po upotřebení snadno očistit vodou! Ve vytvrzeném stavu je materiál možno odstranit již jen mechanicky.</p>

Následně plochu vyhladíme potěrovým mečem. Protože je pryskyřice emulgovatelná vodou, je možno...

<p>Jakmile je potěr vytvrzený můžeme pokládat dlaždice do rychle tvrdnoucí lepící malty s tekutým (fluidním) ložem codex Power Fluxx (zušlechtěnou flexibilní disperzí codex Power Mix). Pro spárování doporučujeme codex Brillant Flex Basic nebo codex Brillant Flex. Dilatační a přípojné spáry uzavřeme výrobkem codex quadroSil.</p>

Jakmile je potěr vytvrzený můžeme pokládat dlaždice do rychle tvrdnoucí lepící malty s tekutým...