Downloads

Přehled konstrukčních systému codex PDF, 7.1 mb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Novinky

 
 
 

Praha, 18.11.2017 - Systémová řešení codex

Systémová řešení codex

Celé stavební dílo se skládá z detailů různých velikostí a zaměření. Aby výsledek splnil přání a představy stavebníka – investora – je třeba uspořádat detaily do kontextu, do celku. V mnoha případech se tato koordinace nedaří, ať už z důvodu technologických, nebo z jiných důvodů konstrukčních, ekonomických, optických apod.

Přehled konstrukčních systémů codex má za cíl představit komplexitu řešení problémů, vzniklých při výstavbě. A to jak při rekonstrukci staveb (RS), tak i u nových staveb (NS). Jedná se o návod, který má za úkol inspirovat nejen architekty a projektanty, ale i stavební firmy nebo dílčí subdodavatele o možných řešeních. Součástí jsou i technické argumenty nebo specifika pro vlastní realizaci.

První soubor přináší 8 konstrukčních systémů pro Rekonstrukce staveb a 13 konstrukčních systémů pro Novou výstavbu. Smyslem je postupné doplňování možných variant na základě dalších inovací výrobků, zkušeností z realizací doma i v zahraničí a poznatků vzešlých z řemeslnické praxe.

 

Více informací si vyžádejte na info@codex-x.cz

 

Downloads

Přehled konstrukčních systému codex PDF, 7.1 mb   download