TRGS 613

Náhradní látky, náhradní postupy a omezení použitelnosti cementů s obsahem chromanu a přípravků s obsahem chromanu a cementu.

Cement a výrobky s obsahem cementu reagují s vlhkostí silně alkalicky (louhování). Při kontaktu s pokožkou nebo očima může dojít k podráždění nebo poleptání. Portlandský cement může nadto obsahovat stopy rozpustných chromanových (VI) solí. Tento chroman může být příčinou kožní alergie, tzv. zednického poškrábání.

Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 613 rozděluje cementy a produkty s obsahem cementů do následujících 2 kategorií:

s nízkým obsahem chromanu< 2 ppm rozpustného chromanu
ne s nízkým obsahem chromanu> 2 ppm rozpustného chromanu

TRGS doporučuje používání výrobků, které mají nízký obsah chromanu. Výrobky UZIN, které spadají do působnosti TRGS 613 a odpovídají udávaným doporučení, jsou značeny jako „Chromatarm nach TRGS 613“/ GISCODE ZP 1  s  nízkým obsahem chromanu podle TRGS 613/ GISCODE ZP 1.