Reaktivní pryskyřice

Rovněž prakticky veškeré reaktivní pryskyřice, např. polyuretany a epoxidové pryskyřice patří mezi nebezpečné látky. Přesto můžeme podle současných znalostí tyto výrobky z obsahem rozpouštědel zpracovávat při zabezpečení zcela normálního větrání místností podle stejných pravidel, jako bychom pracovali s výrobky bez obsahu rozpouštědel , aniž bychom přitom překročili hraniční limity škodlivin obsažných ve vzduchu.

Je pravdou, že tekuté složky reaktivních pryskyřic mohou při neopatrné manipulaci nebo u mimořádně citlivých osob způsobit alergické reakce. V případě epoxidových pryskyřic to platí pro obě složky, v případě polyuretanů to platí pouze pro složky tvrdidel.

Je nutné chránit zrak a pokožku před přímým kontaktem s tekutou, nevytvrzenou reaktivních pryskyřicí. Při práci s těmito výrobky se doporučuje používat ochranné krémy na ruce, ochranné pracovní rukavice a v případě tekutých výrobků i nošení ochranných brýlí. Je bezpodmínečně nutné dodržování všech bezpečnostních předpisů a pokynů pro práci s nebezpečnými látkami. Ve vytvrzeném stavu jsou reaktivní pryskyřice zcela nezávadné.

Podle technických pravidel s nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 610, nejsou výrobky z reaktivních pryskyřic považovány za náhradu produktů s vysokým obsahem rozpouštědel, přesto to však nevylučuje jejich použití. I zde by však měl být uplatňována povinnost vhodné substituce. Protože však v mnoha případech je použití výrobků z reaktivních pryskyřic technicky mimořádně vhodné a přitom je není možno nahradit méně nebezpečnými disperzními výrobky, jsou s ohledem na stav současných znalostí tou správnou volbou při jejich přednostním použití. Například při uzavíraní podkladů, při povrchové úpravě parket apod. V některých případech jsou vhodné pouze reaktivní pryskyřice, např. pro na rubu strukturované gumové krytiny