EMICODE

I tak zvané „bezrozpouštědlové“ výrobky mohou obsahovat nepatrné množství těžkých prchavých látek, které se pozvolna uvolňují do okolního vzduchu (VOC-emise).

GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., PF 230169, 40087 Düsseldorf) definovalo v roce 1997 chování emisní výrobků a zavedlo klasifikační systém EMICODE.

EMICODE se dělí na základě přísně definované zkušební metodě  GEV (emisní zkušební komora) na 3 emisní třídy:

EMICODE EC 1    s velmi nízkým obsahem emisí
EMICODE EC 2    s nízkým obsahem emisí
EMICODE EC 3    ne s nízkým obsahem emisí

Význámná je především emisní třída EMICODE EC 1. TVOC-limitní hodnoty této emisní třídy jsou definovány následovně (stav k 11/2004): 

     
EMICODE EC 1 pro penetrace < 100 µg/m3
EMICODE EC 1 pro stěrkovací hmoty < 200 µg/ m3
EMICODE EC 1 pro lepidla < 500 µg/ m3