Odborné znalosti

Pouhé znalosti o produktech v dnešní době už nestačí k uspokojení přání zákazníka. Rozsáhlé know-how o celkové problematice v tomto oboru je nezbytná. Vedle technických otázek, vstupují do popředí zájmu otázky právní, stejně jako otázky ochrany zdraví a životního prostředí. V rubrice "Odborné znalosti" najdete řadu užitečných informací k této problematice.